DISCLAIMER
Mouse Party Productions

Bij de samenstelling van deze website, is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid, dat bepaalde informatie niet geheel correct is, of dat deze na verloop van tijd veroudert. Mouse Party Productions en haar toeleveranciers zijn dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van gebruik van informatie, welke door middel van deze site is verkregen of door links naar websites van derden. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.

Mocht u op onnauwkeurigheden, onvolkomenheden of achterhaalde informatie stuiten, dan stellen wij het zeer op prijs als u daarover contact met ons opneemt.